reglement 2013

 

Nieuwe Judo-regels 2013

Het wedstrijdreglement voor 2013 is door de IJF weer behoorlijk aangepast. 4 Jaar geleden waren de laatste grote wijzigingen. Het doel was het Judo aantrekkelijker te maken door aanvallend Judo belangrijk te maken en ‘worsteltechnieken’ zo veel mogelijk uit te bannen. Op die ingeslagen weg gaat men nu verder.

Deze niewe regelgeving gaat per direct in!!

Bekijk de belangrijkste wijzigingen hieronder.

Wijzigingen op het gebied van arbitrage:

Ippon

De ippon score wordt alleen gegeven wanneer en sprake is van volledige ruglanding met impact. Alle bruglandingen worden voor ippon aangezien.

Straffen & Golden Score

Er zullen drie shido’s gegeven kunnen worden en een vierde straf betekent diskwalificatie. De shido’s geven de tegenstander nu echter geen scores meer. Twee shido’s is dus geen yuko meer voor de tegenstander. Wanneer een partij gelijk blijft zal de persoon winnen die de minste shido’s heeft ontvangen.

In de golden score zal de eerste persoon die shido krijgt verliezen of de eerste persoon die scoort winnen. Daarnaast is de golden score tijd oneindig, van hantei kan dus geen sprake zijn.

De acties die met shido’s bestraft zullen worden zijn:

- Loszetten met twee handen, zowel mouw als revers.
- Crossgrip, Bandgrip en twee handen aan een kant zullen direct moeten worden gevolgd door een aanval.
- Bear-hug, tenzij deze van uit “gewone kumikata” wordt doorgepakt.

De acties die met hansoku-make bestraft zullen worden zijn:

- Alle acties waarbij er onder de band wordt gepakt, zowel aanvallend als verdedigend.

Ne-waza

Houdgrepen worden niet meer verbroken wanneer de wedstrijdruimte verlaten wordt. Wanneer een wurging of armklem als effectief wordt gezien geldt de voorgaande regel ook voor deze technieken.

Houdgreeptijden:
10 seconden: Yuko
15 seconden: Wazari
20 seconden: Ippon

De categorie -17 en -20 verdwijnen, dit worden nu -18 en -21.
In de nieuwe -18 categorie zijn armklemmen toegestaan.

Groetprocedure

De judoka’s dienen tegelijkertijd de wedstrijdruimte te betreden en tegelijkertijd te buigen. Het handenschudden of handklappen na het groeten is niet meer toegestaan.

Kleding

De judo-gi dient aan de vereiste maatgeving te voldoen, dit is de verantwoording van de judoka zelf. Bij te kleine en/of te grote kleding zal in de meeste gevallen uitsluiting van het toernooi plaats vinden.