ALV

 

 

 

Eén keer per jaar wordt een ALV (Algemene Leden Vergadering) gehouden.

Hier zijn alle leden en/of vertegenwoordigers van harte welkom.

Dit is een moment waarbij over het wel en wee, financiën, toekomst etc., van de vereniging wordt gesproken.

Tevens worden hier ook, als nodig, bestuursverkiezingen gehouden.

 

Door de niet nader te benoemen pandemie, hebben er de afgelopen 2 jaar geen bijeenkomsten plaats gevonden. Helaas.

Er zijn in die tijd wel verschuivingen binnen het bestuur geweest, en deze nieuwe bestuurs leden zullen dan ook bij de eerste ALV, 

na goedkeuren van de leden, officieel worden benoemd.

 

Datum volgt ASAP.