Voorzitter

      Richard Klijnstra, 06 - 800 51510  E-mail

 

Secretaris

        Teddo van Mierle, 0516 - 462 551

 

Penningmeester

 

                   Geeske de Jong  E-mail

 

 

Wedstrijdsecretariaat

   

Technischecommisssie

       Wouter Dijkstra, E-mail

 

Notulist

                       Vaccant

 

Activiteitencommissie

                         (E- mail )

                      

 

Algemeen lid

                    Vaccant

 

Vertrouwenspersoon

                      Vaccant  VP@jvkodokan.nl

 

 

 

Correspondentie:

JV Kodokan,

Schoterlandseweg  126, 8411 ZJ Jubbega.

Bankrelatie: Rabobank Gorredijk, NL36 RABO 32.29.26.181

Aansluitnummer JBN: 1032

KVK nr: 40002446