Uitnodiging alv 2018

Hierbij nodigd het bestuur van JV Kodokan al haar leden  en/of vertegenwoordigers uit,
voor de jaarlijkse "Algemene Leden Vergadering".

Op 6 maar 2018, aanvang 20:30 uur in de "Skâns" te Gorredijk.


 Tijdens de ALV, waarbij alle leden inspraak hebben, worden bestuurlijke- & finaciële zaken besproken,
bestuursverkiezing gehouden en wordt de begroting voor 2018 bekent gemaakt.


 Voor de bestuursverkiezing zoeken wij nog enkele kandidaten:


 ·       Kas Controle                -        André Klijnstra, aftredend (herkiesbaar)
                                                       Wouter Dijkstra, aftredend (herkiesbaar)               


·       Wedstrijd secretariaat   -       Vacant


-       Activiteiten commissie  -        Rianne Jeensma

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de huidige bestuursleden of (tot een kwartier voor aanvang)
op de Algemene leden vergadering.


Na de vergadering is er de mogelijkheid om, onder het genot van een drankje, met het bestuur
en de trainers informeel van gedachten te wisselen.


Omdat Kodokan een vereniging is, door en voor leden, wil het bestuur daarom ook de belangrijke
stem van de leden of haar vertegenwoordigers horen.


Daarom vragen wij u ook om tijdens de vergadering aanwezig te zijn.
Of, wanneer u verhinderd bent, door een ander lid of ouder te willen laten vertegenwoordigen.