wedstrijdnieuws

Opgave toernooien kan per mail naar Oene van Gerrit of u kunt dit doorgeven aan de trainer.

Voor info over toernooien en opgave stuur je een mail naar het wedstrijdsecretariaat: gerrit_vanoene@hotmail.com

Betalen per bank: stort het wedstrijdgeld op rekeningnummer NL25 INGB 0008 7871 88 ter name van dhr. G.B. van Oene. Zonder betaling geen inschrijving.

 

wedstrijden

Deze sectie is leeg.

wedstrijdverslagen

Deze sectie is leeg.