Voorlopig geen judolessen

14-03-2020 23:39

Beste leden, ouders en/of verzorgers, 

Na lang wikken en overwegen hebben wij, om verdere orust weg te nemen, besloten de judolessen tot nader order op te schorten. 
Dat betekent dat in ieder geval tot 31 maart er geen trainingen worden gegeven. 


Hopend iedereen voldoende te hebben geïnformeerd, 

Namens het bestuur en trainers, 

Richard Klijnstra. 
JV Kodokan