Examens op de mat...

05-11-2018 20:14

Het regent veer kyu en slippen bij Kodokan. Allemaal blije gezichten na succesvolle examens. Alle nieuwe rangen komen dit weekend op de site, hier alvast enkele foto's